Welkom bij TANGRAM zorgadviseurs

Tangram zorgadviseurs is als adviesbureau werkzaam in de Nederlandse gezondheidszorg. Onderzoek, beleids- en organisatieadvies vormen onze kernactiviteiten. Specifieke aandachtsgebieden hierbij zijn het ontwerp, de samenhang en de toegankelijkheid van het zorgstelsel, inclusief de gevolgen voor zorgaanbieders. Het bureau bestaat uit drie adviseurs die regelmatig bij elkaar komen om opdrachten en ontwikkelingen te bespreken.

 

Wat wij willen

Samenwerken met de opdrachtgevers en het daarbij zoeken en vinden van de juiste verbinding tussen doelen, personen en middelen met aandacht voor proces en resultaat. Onze adviezen, coaching, begeleiding en managementactiviteiten zijn erop gericht meerwaarde en kwaliteit te leveren vanuit de optiek van de organisatie en de eindgebruiker. Maatwerk, betrokkenheid en het vinden van respectvolle oplossingen vormen dan ook de leidraad van de bureaufilosofie.

 

 

TANGRAM en Afrique francophone

Un des partenaires de TANGRAM est actif comme consultant en santé publique en Afrique francophone. Pour plus d'information cliquez ici.

Pour plus d'information sur l'ONG ADAP au Mali cliquez ici.

Pour plus d'information sur la réforme hospitalière en RDC cliquez ici.

Actuele discussies

Nieuws

Werkwijze

  • Beleidsonderzoek zorg- en verzekeringsstelsel

  • Toegang tot de zorg

  • Versterking publieke/
    openbare
    gezondheidszorg

  • Ketenzorg

  • "Pay for Performance"