Ons team

TANGRAM zorgadviseurs heeft een brede en rijke ervaring in de Nederlandse en buitenlandse gezondheidszorg. De medewerkers van TANGRAM zorgadviseurs hebben uiteenlopende achtergronden en aanvullende specialisaties. Door deze complementariteit kunnen we voor opdrachten meerdere disciplines tegelijkertijd inzetten.

Het team van ETC Tangram bestaat momenteel uit acht personen. Het kernteam van ETC Tangram wordt gevormd door Peter Bob Peerenboom, Jan Spek, Ineke Zekveld, Marjan Hoeijmakers en Margriet Hofland. Daarnaast zijn onze Crystal-collega's Carolien Aantjes en Leon Bijlmakers ook werkzaam voor ETC Tangram.
Indien nodig, kan voor specifieke opdrachten een beroep worden gedaan op de expertise van collega's van ETC Crystal en andere units van ETC Nederland.
Peter Bob Peerenboom
Peter Bob Peerenboom studeerde geneeskunde, waarna hij een tiental jaren in Kameroen als tropenarts en directeur van een ziekenhuis heeft gewerkt. Na deze periode heeft hij de opleiding tot sociaal geneeskundige gevolgd en is enige jaren werkzaam geweest als adjunct-directeur van een GGD. In 1991 is hij gestart als adviseur en was medeoprichter Tangram organisatie-advies, de voorloper van ETC Tangram. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar de effectiviteit en de efficiëntie van een vaccinatieprogramma.
Zijn aandachtsgebieden in het advieswerk zijn de ontwikkelingen in de AWBZ en de ZVW, de openbare gezondheidszorg alsmede projecten in Afrika.
Jan Spek
Jan Spek studeerde geneeskunde (vrije studierichting gericht op beleid en management in de gezondheidszorg) en werkte achtereenvolgens bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van Erasmus MC, een ziekenfonds en verschillende ziekenhuizen. Sinds 2002 is hij als adviseur verbonden aan ETC Tangram. Hij heeft zich gespecialiseerd in landelijke vraagstukken van beleid en regelgeving rondom het zorgstelsel, en meer specifiek de AWBZ.
Ineke Zekveld
Ineke Zekveld is gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut. In die hoedanigheid verbindt zij wetenschappelijk onderzoek en advies met een ruime praktijkervaring in binnen- en buitenland. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar geriatrie en (neuro)revalidatie. 
 
Marjan Hoeijmakers
Marjan Hoeijmakers is wetenschapper in gezondheidsbevordering en gezondheidsbeleid in het brede veld van de publieke gezondheid. Haar ervaring ligt vooral op het gebied van procesmanagement, onderzoek en advies in de publieke gezondheidszorg en de verbinding met de eerste lijn. Bovendien heeft ze ervaring met het geven en organiseren van workshops, onderwijs en training van studenten en professionals. Marjan is sinds 1 oktober 2010 als projectleider betrokken bij het project 'Zichtbare wijkverpleegkundige schakels' in Rotterdam. Door haar werkzaamheden als professional, beleidsmedewerker en academicus heeft ze sterke communicatieve en analytische vaardigheden ontwikkeld.
Margriet Hofland
Margriet Hofland is secretaresse en is verantwoordelijk voor de secretariële en administratieve ondersteuning bij ETC Tangram. Zij heeft ruime ervaring opgedaan bij verschillende organisaties, waaronder een werkgeversorganisatie en een architecten / adviesbureau. Ze heeft een persoonlijke interesse in en belangstelling voor de medische sector.
Carolien Aantjes
Carolien Aantjes heeft een master in public health en een bachelor in verpleegkunde. In Nederland heeft zij ruime ervaring in de algemene intramurale en extramurale zorg. Zij heeft geruime tijd gewerkt bij de Afdeling Infectieziekten van de GG&GD Amsterdam. In het buitenland coördineerde zij diverse projecten op het gebied van HIV en AIDS. Ze heeft uiteenlopende organisaties voorzien van organisatieadvies en procesondersteuning, onder meer op het terrein van de integratie van HIV- en AIDS in het algemene personeelsbeleid.
Leon Bijlmakers is consultant gezondheidsbeleid en medeoprichter van ETC Crystal. Hij heeft uitgebreide ervaring in het verrichten van ‘Health Systems Research’ en de ontwikkeling van Health Systems en gezondheids(zorg)beleid in verschillende landen in Europa, Azië en Afrika. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar gezondheidseffecten van het ‘structural adjustment’-beleid van de Wereldbank. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar het inrichten van een duurzaam, robuust en betaalbaar gezondheidszorg­systeem dat tegemoet komt aan de behoefte van burgers, de afstemming van nationaal en lokaal gezondheidsbeleid, en openbare gezondheidszorg. Hij is zowel werkzaam in Nederland als in het buitenland.

TANGRAM zorgadviseurs heeft een brede en rijke ervaring in de Nederlandse en buitenlandse gezondheidszorg. De medewerkers van TANGRAM zorgadviseurs hebben uiteenlopende achtergronden en aanvullende specialisaties. Door deze complementariteit kunnen we voor opdrachten meerdere disciplines tegelijkertijd inzetten.

 

Het team van TANGRAM zorgadviseurs bestaat momenteel uit acht personen. Het kernteam van Tangram wordt gevormd door Peter Bob Peerenboom, Jan Spek en Ineke Zekveld. Bij sommige projecten wordt associés ingezet.

 

 

Peter Bob Peerenboom

Peter Bob Peerenboom studeerde geneeskunde, waarna hij een tiental jaren in Kameroen als tropenarts en directeur van een ziekenhuis heeft gewerkt.

Na deze periode heeft hij de opleiding tot sociaal geneeskundige gevolgd en is enige jaren werkzaam geweest als adjunct-directeur van een GGD. In 1991 is hij gestart als adviseur en was medeoprichter Tangram. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar de effectiviteit en de efficiëntie van een vaccinatieprogramma.

Zijn aandachtsgebieden in het advieswerk zijn de ontwikkelingen in de AWBZ en de Zvw, de openbare gezondheidszorg alsmede projecten in Afrika (ziekenhuis reform en de financiering van zorg).

Meer informatie treft u aan op zijn linked-in pagina

   

Jan Spek

 

Jan Spek studeerde geneeskunde (vrije studierichting gericht op beleid en management in de gezondheidszorg) en werkte achtereenvolgens bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van Erasmus MC, een ziekenfonds en verschillende ziekenhuizen. Sinds 2002 is hij als adviseur verbonden aan TANGRAM zorgadviseurs.

Hij heeft zich gespecialiseerd in landelijke vraagstukken van beleid en regelgeving rondom het zorgstelsel, en meer specifiek de AWBZ.

Meer informatie treft u aan op zijn linked-in pagina.

   

Ineke Zekveld

Ineke Zekveld is gezondheidswetenschapper en fysiotherapeut.
In die hoedanigheid verbindt zij wetenschappelijk onderzoek en advies met een ruime praktijkervaring in binnen- en buitenland. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar geriatrie en (neuro)revalidatie. Zij was tot voor kort (eind 2012) parttime verbonden aan het LUMC in verband met onderzoek rond de geriatrische revalidatie.

Meer informatie treft u aan op haar linked-in pagina.

   
 

Henk Dijk

Henk Dijk is sociaal geograaf

Hij heeft vroeger meerdere functies vervuld in het voortgezet onderwijs. Sinds 2008 is hij gevestigd als zelfstandige (DTL Management) en voerde hij opdrachten bij diverse gemeentelijke afdelingen. Tevens is hij betrokken bij de uitvoering van de transities in de zorg en bij de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven. Recentelijk is hij het team van Tangram komen versterken om een onderzoek uit te voeren rond paramedische zorg gefinancierd vanuit verschillende wetten. 

Meer informatie treft u aan op zijn linked-in pagina.

   
Actuele discussies

Nieuws

Werkwijze

  • Beleidsonderzoek zorg- en verzekeringsstelsel

  • Toegang tot de zorg

  • Versterking publieke/
    openbare
    gezondheidszorg

  • Ketenzorg

  • "Pay for Performance"