Onze werkwijze

De werkwijze van Tangram zorgadviseurs wordt gekarakteriseerd door:

 • nauwe samenwerking met de opdrachtgever;
 • onafhankelijkheid en integriteit;
 • inhoudelijke betrokkenheid.

Voor de komende jaren hebben we vanuit onze expertise voor vijf thema’s gekozen die wij voor de zorg van belang vinden.

 • Beleidsonderzoek zorg- en verzekeringsstelsel
  Op het grensvlak van de inhoud van de zorg en beleid/regelgeving spelen de modernisering van de AWBZ en de invoering van de ZVW. Wij beschikken binnen de care- en de cure-sector op koepel- en instellingsniveau over een uitgebreid netwerk van contacten. De afstemming tussen care en cure is een apart aandachtspunt. Meer specifiek speelt dat o.a. rond transfer-/schakelafdelingen in ziekenhuizen.
 • Toegang tot de zorg
  De ZVW en de AWBZ kennen verschillende systemen voor de toegang tot de levering van zorg. De ZVW kent aan het begin een vrije toegang, vervolgzorg vindt plaats via verwijzing. De AWBZ kent het instrument van indicatiestelling.
 • Ketenzorg
  Het gebrek aan samenwerking in en coördinatie van de zorg beschouwen wij als één van de belangrijkste problemen in de Nederlandse gezondheidszorg. Samenwerking is niet vanzelfsprekend en het inrichten van goede ketenzorg, inclusief instrumenten om de ketenkwaliteit te bewaken, vormen belangrijke aandachtspunten. Voorbeelden zijn te vinden bij de inrichting van de eerste lijn, regionale samenwerking en landelijke categorale ketenzorg projecten en transmurale DBC’s.
 • "Pay for Performance"
  Een meer prestatiegericht financiering van de zorg. Bij de inkoop van zorg zal hoe langer hoe meer een relatie worden gelegd tussen kwaliteit en prijs. Hiermee hebben wij in het buitenland al een aantal jaren uitgebreide ervaring opgedaan.
Actuele discussies

Nieuws

Werkwijze

 • Beleidsonderzoek zorg- en verzekeringsstelsel

 • Toegang tot de zorg

 • Versterking publieke/
  openbare
  gezondheidszorg

 • Ketenzorg

 • "Pay for Performance"