Samenwerking

Indien nodig kunnen we voor de uitvoering van opdrachten een beroep doen op een breed netwerk van organisaties en ervaren professionals.
Voor de uitvoering van verschillende opdrachten hebben we onder meer samengewerkt met de volgende organisaties:

 • De Kenniskring Transities in Zorg van de Hogeschool Rotterdam;
 • Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van het ErasmusMC / Erasmus Universiteit;
 • De afdeling Zorg, Welzijn en Sport van de Vereniging Nederlandse Gemeenten;
 • De Hiv Vereniging Nederland is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor alle mensen met hiv en betrokkenen. De drie hoofdtaken van de Hiv Vereniging zijn: informatievoorziening, onderling contact en ondersteuning, en belangenbehartiging. Het beleid van de vereniging is gebaseerd op de kennis en ervaring van mensen met hiv.
 • Economisch onderzoeksinstituut Ecorys, het voormalige Nederlands Economisch Instituut (NEI) ;
 • De afdeling Verpleeghuisgeneeskunde van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEg; voorheen Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde) van het Leids Universitair Medisch Centrum.
 • ETC; het onderdeel 'health' actief in ontwikkelingslanden.
Actuele discussies

Nieuws

Werkwijze

 • Beleidsonderzoek zorg- en verzekeringsstelsel

 • Toegang tot de zorg

 • Versterking publieke/
  openbare
  gezondheidszorg

 • Ketenzorg

 • "Pay for Performance"